Wedstrijd Regelement Senioren


Wedstrijd regelement E.H.V.


1.Wil men deelnemen aan een wedstrijd dient men zich tijdig op te geven bij de wedstrijdcommissie (zie website).
2.Men dient uiterlijk 1 uur voor aanvang aanwezig te zijn i.v.m. loten.
3.Na loting mag men zich naar de vis stek begeven.
4.Bij te vroeg beginnen of te lang door vissen volgt diskwalificatie.
5.Bij het eerste signaal voeren en vissen, bij het tweede signaal einde wedstrijd.
6.Er wordt gevist met één hengel met enkelvoudige haak.
7.Er mag zich maar één hengel boven het water bevinden tijdens het vissen of voeren(cuppen).
8.Het is verboden om met gekleurde made of verse de varse te vissen of te voeren.
9.Het is verplicht een nylon leefnet met een diameter van minimaal 40 cm en een lengte van 350 cm te gebruiken.
10.Er mag maximaal 15 kg in één net, tot 20 kg telt als 15 kg! Meer als 20 kg is het net ongeldig.
11.De vis dient in het water te blijven tot aan de weging.
12.Gehaakte vis bij het eindsignaal telt mee, maar moet zich uiterlijk na 15 minuten in het net bevinden.
13.Bij slecht weer kan de wedstrijdcommissie beslissen om de wedstrijd te staken of om op te schorten.
14.Deelnemers worden geacht in bezit te zijn van de juiste papieren.
15.Deelnemers mogen geen afval of voerresten achterlaten.
16.Bij problemen of onduidelijkheden beslist de wedstrijdcommissie.