Reglement Karper Challenge


 

 Inschrijfgeld: €55,- p.p. voor deelname aan alle 4 de wedstrijden, te voldoen vóór loting van de eerste wedstrijd bij de karper-wedstrijdcommissie.

 

Reglement

 

1. Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

 

2. De wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van de Eindhovense Hengelsport Vereniging (dit wordt gecontroleerd voor aanvang van de eerste wedstrijd.

 

3. Er wordt gevist in koppelverband en elk koppel bestaat uit 2 deelnemers.

 

4. Er mag met maximaal 2 hengels per persoon gevist worden.

 

5. Er wordt gedurende 24 uur gevist.

 

6. Tent of bivvy toegestaan.

 

7. Op elke stek is een grote onthaakmat VERPLICHT, bij voorkeur met opstaande randen of een cradle

 

8. Deelnemers zijn vrij in hun aaskeuze. (we leggen aassoorten of hoeveelheden niet aan banden in  de veronderstelling dat de deelnemers zichzelf bewust zijn van waar men mee bezig is. Misbruik of onacceptabel gedrag hierin zal naar inzicht door de wedstrijdcommissie bestraft worden)

 

9. De loting vindt plaats om stipt 11.00 uur op de dag van de wedstrijd op een vooraf duidelijk aangegeven locatie bij het viswater; aanvang wedstrijd is om 12:00 uur.
(koppels die te laat komen voor de loting hebben automatisch de laatste stekkeuze)

 

10. Er wordt geloot om te bepalen welk koppel als 1e een stek mag kiezen uit de vooraf op een kaart gemarkeerde stekken. Er dient ten alle tijden minimaal 1 gemarkeerde stek vrij te blijven tussen deelnemende koppels. (Stekken mogen daarna gedurende de lopende wedstrijd ook niet geruild worden).

 

11. Er mag pas gevist worden ná het startsignaal om 12:00 uur. (voeren mag direct vanaf aankomst bij de stek)

 

12. Er wordt gevist op totaal gewicht: alleen karper en graskarper tellen mee. Bij een gelijk totaalgewicht tussen koppels telt de zwaarst gevangen vis. Indien dan nog gelijk, dan telt het hoogst gevangen aantal vissen.

 

13. Het gebruik van rubberboten en voerboten is toegestaan tijdens de wedstrijden.

 

14. Koppels vissen zo veel mogelijk recht vooruit in waaiervorm, (bij gebruik van rubberboten of voerboten niet verder als de helft van het water om elkaar niet te hinderen). Overleg hierover met andere koppels mag mits dit op een nette manier gebeurd. Wanneer koppels een onderling geschil niet zelf kunnen oplossen zal de wedstrijdleiding een bindend besluit maken waaraan beide partijen zich dienen te houden.

 

15. Het gebruik van veilige loodsystemen (“safety rigs”) en weerhaakloze/microbarb haken is verplicht. Hierop wordt gecontroleerd.

 

16. De stek dient altijd bezet te zijn door minimaal één koppeldeelnemer.

 

17. Na aanvang van de 1e wedstrijd dient de hele competitie volledig uitgevist te worden. Bij eerder vertrek worden de gevangen vissen niet meegeteld. Uitzonderingen dienen aangevraagd te worden bij de wedstrijdleiding.
18. Gedurende de vier kwalificatie wedstrijden mag elk koppel eenmalig één deelnemer afmelden voor deelname. De overgebleven deelnemer zal de betreffende wedstrijd alleen vissen en mag daarbij maximaal 3 hengels gebruiken.
* Wanneer tijdens een wedstrijd beide deelnemers afwezig zijn zal het koppel worden uitgesloten
    voor verdere deelname en de finale.
* Wanneer een koppel bij meer dan één wedstrijd niet compleet is zullen eveneens beide
    deelnemers van het betreffende koppel worden uitgesloten voor verdere deelname en de finale.
(uitzondering hierop is in bijzondere gevallen, geboorte kind of overlijden van directe familie)

 

19. Open vuur, drugs of overmatig alcohol gebruik en geluidsoverlast is niet toegestaan.

 

20. Er dient op elke stek minimaal 1 vuilniszak aanwezig te zijn en de stek moet na de wedstrijd ook weer schoon en opgeruimd achtergelaten worden. Hierop wordt gecontroleerd.

 

21. Gelieve te zorgen dat je bent voorzien van een (opgeladen) gsm. Gevangen karper dient direct telefonisch bij de wedstrijdleiding gemeld te worden o.v.v. stek-nummer.  Zij komen dag en nacht zo snel mogelijk om te wegen.
Gevangen vissen die niet door de organisatie gewogen zijn tellen niet mee voor het klassement, de organisatie zal alle gevangen vissen nawegen met een eigen weegschaal en weegzak om marges tussen verschillende weegschalen of weegzakken te voorkomen. (het gewicht op onze weegschaal wordt vastgelegd en geteld).

 

21. De wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtredingen van dit reglement tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname over te gaan.

 

22. Is één van de deelnemers aan het drillen tijdens het eindsignaal en wordt hier optijd voor gebeld dan telt de vis nog mee voor de score.

 

23. Het bestuur is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadigingen of vermissingen van eigendommen van de deelnemers. Alles waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het aanwezige bestuur in samenspraak met de karper-wedstrijdcommissie.

 

 

Welkom bij de Carp Competition 2018.

 

Deze competitie wordt georganiseerd door de Eindhovense Hengelsport Vereniging voor karpervissers die als lid zijn aangesloten bij de vereniging. De competitie bestaat uit 4 kwalificatie wedstrijden en een finale, alle deelnemende koppels zullen gedurende het jaar minimaal 4 verschillende wedstrijden vissen in vier seizoenen.

 

 

Winter challenge:

 

We starten het jaar meteen met een moeilijke winter-challenge in de koude maanden. Tijdens deze wedstrijd zal het niet altijd makkelijk zijn om een visje te vangen maar het verleden heeft ons geleerd dat het wel degelijk een aantal mooie vangsten kan opleveren. De lage watertempratuur zorgt ervoor dat de karper minder actief is ten opzichte van de zomermaanden wat een andere aanpak vereist van de deelnemers. Bezit je de juiste kennis van het karpervissen dan kun je hier al een mooie voorsprong verdienen op de rest van het deelnemersveld.

 

 

 

Voorjaars-challenge:

 

In het voorjaar vindt de tweede wedstrijd van de competitie plaats welke op zijn beurt ook de nodige uitdagingen met zich meeneemt. Het voorjaar is een tijd van schommelingen, het water warmt langzaam op en de karper is al actiever aan het azen. Met de lente in aantocht, uitschietende wierbedden en de paaitijd voor de deur is dit een wedstrijd waarbij een goede voorbereiding het verschil kan maken.

Zomer-challenge:

 

De derde wedstrijd zal plaatsvinden in de warme zomermaanden. In deze tijd van het jaar is de karper goed actief en wordt er flink gegeten. Lukt het je de karper op je stek te houden is het vangen van meerdere vissen tijdens deze wedstrijd zeker niet uitgesloten.

 

 

 

Herfst-challenge:

 


De vierde en tevens laatste kwalificatie wedstrijd zal plaatsvinden tegen het eind van de zomer. In deze periode is de karper nog vollop actief en het water is nog warm door de zomerzon. Een goede voorbereiding is ook hier nog heel belangrijk en kan zijn vruchten afwerpen om in deze laatste competitiewedstrijd nog een paar extra kilo’s op het scorebord te kunnen verdienen om je op de valreep nog te plaatsen voor de finale.

 

 

 

*GRAND FINALE*

 

Tijdens de vier voorgaande kwalificatie wedstrijden hebben alle koppels voor zichzelf gestreden om een zo hoog mogelijk totaalgewicht karper te vangen. Uit het gehele deelnemersveld van beide competitie groepen samen zullen de 4 koppels die het hoogste totaalgewicht aan karpers hebben gevangen zich kwalificeren voor het grote finale weekend dat plaatsvind in het vroege najaar.

 

Tijdens deze finale beginnen de gekwalificeerde koppels allemaal weer met een nul-stand en wordt door deze vier koppels nog eens een weekend van twee nachten (vrijdag tot zondag) gevist om te beslissen wie er met de hoofdprijs vandoor gaan en zich de competitiekampioen 2018 mogen noemen.
Gedurende deze eindstrijd mogen alle koppels gebruikmaken van een rubberboot of voerboot om hun stek zo optimaal mogelijk te kunnen bevissen en daarmee de vangkansen fors te verhogen.
De stekken zullen op de zelfde wijze worden geloot als tijdens de competitiewedstrijden en mogen na de loting niet meer gewisseld worden.

* De koppels die zich gekwalificeerd hebben voor deze finale hoeven hiervoor géén extra
   inschrijfgeld te betalen.
* Gedurende de wedstrijd geldt het competitie reglement.
* In het uitzonderlijke geval dat geen enkel koppel karper vangt waardoor de eindstand voor alle
   deelnemende koppels gelijk blijft zal de gehele prijzenpot verdeeld worden over de deelnemers.
* Hoe en waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden zal medio 2018 door de wedstrijdcommissie bekend
   gemaakt worden.

Rubberboten en voerboten:

Wat verwachten wij van jullie?
* Voor ons is het heel belangrijk dat alle deelnemers die een rubberboot of voerboot willen
   gebruiken rekening houden met de andere deelnemers om zich heen, val elkaar niet lastig en
   voorkom onenigheid tussen jou en andere deelnemers.
* Gebruik je rubberboot of voerboot om gericht de juiste stek te zoeken binnen werpafstand of
   maximaal 100m (of de helft van het water wanneer dat gedeelte smaller is) en deze stek zo
   optimaal mogelijk te bevissen.
* Het is niet de bedoeling dat je de lijn helemaal naar de overkant vaart of andere koppels hindert in
   hun visserij, we willen dat iedereen de ruimte heeft om zijn stekken in alle rust te kunnen bevissen.

Wat krijg je ervoor terug,
* We bieden je de mogelijkheid om alle beschikbare apparatuur in te zetten om je stek zo precies
   mogelijk te kunnen zoeken, uitpeilen en bevoeren. Denk daarbij aan prikstokken en
   dieptemeters/fishfinders eventueel met GPS.
* Vissen die zich in of nabij wierbedden bevinden met een rubberboot te gaan halen waardoor de
   kans op verlies van een vangst aanzienlijk verkleind wordt.
* je lijnen nauwkeurig uitvaren en gericht bijvoeren om de vangkansen te vergroten.

Gedurende de wedstrijd houden we nauwlettend in de gaten of alle deelnemers zich aan deze  richtlijnen houden en zich verantwoord gedragen op het water. Ben je bewust van de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt wanneer je je op het water bevindt.
Op het moment dat er onenigheid ontstaat tussen deelnemende koppels zal de wedstrijdcommissie ter plekke naar eigen inzicht een passend besluit maken om het geschil op te lossen. Dit besluit is daarna niet discutabel en van alle betrokken deelnemers wordt verwacht zich hieraan te houden.

Wanneer een deelnemend koppel zich niet kan gedragen en voor irritatie of problemen zorgt binnen het deelnemersveld zal dit koppel bij een volgende wedstrijd GEEN gebruik meer mogen maken van een rubberboot of voerboot waar andere koppels die zich wel kunnen gedragen dit nog wel gewoon mogen. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag.