Visles op school


Een visles wordt gegeven door vismeesters, die via de cursussen Viscoach en Vismeester door Sportvisserij Nederland zijn opgeleid. De visles bestaat uit een uur biologie in de klas en twee uur visexcursie aan de waterkant. Bij de biologieles leren de kinderen welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en nog veel meer. Natuurlijk geeft de vismeester daarbij antwoord op alle visvragen die de kinderen kunnen bedenken. Iedereen krijgt een lespakket met zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen. Na het oefenen met de zoekkaart van de vissen kunnen ze bijna alle Nederlandse vissoorten herkennen.

De visexcursie


Voorafgaand aan de visexcursie leren de kinderen met behulp van een kunstvis hoe ze een vis goed onthaken. vervolgens gaan ze naar een viswater in de buurt van school om het geleerde in de praktijk te brengen: zelf vissen dus! Hierbij krijgt de vismeester hulp van vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportvereniging, die de kinderen leren hoe ze goed kunnen vissen en de gevangen vissen met respect behandelen. Na afloop krijgen alle kinderen een tasje met daarin het boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’, een exemplaar van Hét Visblad, een Stekkie Magazine, een flyer over vissenapps, de folder ‘Vissen is cool!’ en een Stekkie sticker. Bij voorkeur geeft de vereniging ze daarbij informatie over een (gratis) jeugdvergunning - aan te vragen via de verenigingswebsite - en een vervolgcursus in de weken na de visles.


Zonder vrijwilligers geen visles


 Dankzij de vismeesters en de vrijwilligers van hengelsportverenigingen en federaties hebben we met de vislessen in 2017 bijna 10.000 kinderen bereikt. Zij hebben wat geleerd over de onderwaterwereld, de vissen die daarin leven en de sportvisserij, waarbij ze meer respect voor de natuur hebben gekregen. De meest enthousiaste kinderen zijn vervolgens (meer) gaan vissen en lid geworden van de plaatselijke hengelsportvereniging. Vandaar dat we streven naar een verdere toename van het aantal vislessen, maar dat kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat een visles niet doorgaat omdat er te weinig vrijwilligers zijn, vragen we voortaan via de scholen de hulp van vissende (groot)ouders. Daarnaast roepen we vrijwilligers van hengelsportverenigingen op om vooral te komen helpen. Het zijn maar een paar uurtjes en het is ontzettend leuk om te doen!


De Viscoach


 

Door vissende kinderen goed te begeleiden, neem je als hengelsportvereniging je maatschappelijke verantwoordelijkheid en de zorg voor de vis, het water en de natuur serieus. En het kan al heel eenvoudig, wanneer er bijvoorbeeld in de maanden mei en juni op een vaste tijd en op een vaste plek aan het water mensen van de vereniging ("Viscoaches") aanwezig zijn om beginnende sportvissers te helpen.

Een team van deskundige, maar vooral vriendelijke "Viscoaches" (met z'n tweeën of meer is veel makkelijker en gezelliger dan viscoach zijn in je eentje) biedt kinderen begeleiding bij het leren vissen op de plaats en tijd die ze zelf goed uitkomt. Bijvoorbeeld elke dinsdagavond tussen zes en acht in de visvijver in de wijk of in het dorp. Viscoaches hebben altijd de tijd om vissende kinderen te helpen om betere vissers te worden. Opgeleide viscoaches leren zelfs een heel programma aan te bieden aan beginnende sportvissers!